ขอความร่วมมือในการประเมินการเรียนการสอนของรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

13 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารสรุปเนื้อหาสำหรับใช้ในการสอบปลายภาคในรายวิชา

TIKTOK ช่องคุณหรีด ถ่ายทำการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานการดำรงชีวิต

คุณหรีด บน Tik Tok โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา การศึกษามีแต่ในห้องเรียนจริงหรือ? https://vt.tiktok.com/ZS8kP5JFE/

คุณหรีด บน Tik Tok โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา การศึกษามีแต่ในห้องเรียนจริงหรือ? ตอนที่ 2 https://vt.tiktok.com/ZS8k4srCW/